Twittercube
Image default
Health

Remedial Teaching in Rotterdam

Kies voor remedial teaching in Rotterdam en zorg ervoor dat uw kind weer met plezier naar school kan gaan. Remedial teaching Rotterdam verhelpt leerproblemen bij kinderen van wat voor aard dan ook. Of er nu sprake is van een slechte concentratie of dat een kind sociale problemen heeft die invloed hebben op de schoolprestaties. In elk geval kan een remedial teacher passende hulp bieden bij dergelijke problematiek.

Door een deskundige een onderzoek uit te laten voeren naar de oorzaken van de verlaagde leerprestaties van een kind kunt u op de lange duur heel wat stress voorkomen. Als er bijvoorbeeld sprake blijkt te zijn van ADHD, problemen met het werkgeheugen of de intelligentie, dan kan men er met remedial teaching in Rotterdam vroegtijdig bij zijn. Dat voorkomt het verergeren van de situatie en creëert die mogelijkheid tot verandering op een gestructureerde wijze. Indien men ook meer zekerheid wil over de situatie van uw zoon of dochter op school, dan kunt u daarvoor bij ons terecht voor traject in remedial teaching te Rotterdam.

Start een traject

Door een remedial teaching traject in Rotterdam te starten kunt u adequate hulp en ondersteuning bieden aan uw kind. Deze zal door de gerichte oefeningen makkelijker kunnen leren om te gaan met situaties die zich op school voordoen. Men begint in dit geval bij een intakegesprek. Hierbij wordt de huidige situatie besproken en de opgestuurde informatie doornemen. Zo kunnen onze begeleiders een idee krijgen waarom u denkt dat uw kind remedial teaching te Rotterdam nodig heeft. Dan zal een onderzoek gedaan worden om te zien of wat de daadwerkelijke oorzaak is van de leerproblemen. Wanneer dat allemaal duidelijk is zal een handelingsplan opgesteld worden waarbij gedoeld wordt om aan de concrete onderwijsbehoeften van het kind te voldoen. Dan zal er begeleiding gegeven worden en uiteindelijk zal er evaluatie gedaan worden. Met remedial teaching voor Rotterdam kunnen we zodoende gericht hulp bieden aan naar schoolgaande kinderen.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/