Twittercube
Image default
Health

Leergang ambtelijk secretaris cliëntenraad zorg

NCZ organiseert regelmatig de leergang ambtelijk secretaris cliëntenraad voor de zorg. Een leergang waarbij de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris verder worden uitgediept. Omdat de ambtelijk secretaris vaak de spil in het web is binnen de cliëntenraad zorgt deze functie vaak ook om een diversiteit van werkzaamheden. Naast het vaak inhoudelijke werk zal er ook veel aandacht moeten worden besteed aan administratieve zaken als notuleren, agenda beheer, informatieverstrekking, verslagen van overleggen en adviesrapporten.

Beleidsmatige ondersteuning en advies

Maar ook zal de ambtelijk secretaris beleidsmatige ondersteuning moeten kunnen geven. Hierbij kunnen agendaonderwerpen worden aangedragen en of alvast op inhoud worden voorbereid. Bovendien kan er ook vragen op het gebied van wet en regelgeving moeten worden beantwoord. Alle communicatie vanuit de cliëntenraad naar buiten en binnen zullen hierbij vakkundig moeten worden begeleid. Ook zal de ambtelijk secretaris een jaarverslag moeten kunnen opstellen en lezen om feitelijke cijfers beter toe te passen in het jaarverslag van de cliëntenraad. Bovendien is de ambtelijk secretaris vaak de vraagbaak voor de cliëntenraad voor zowel de interne bestuurders en leden als ook de externe instanties.

De rol van het NCZ

Omdat het NCZ de belangenbehartiging en kwaliteit binnen de zorg centraal stelt. Is de functie van ambtelijk secretaris met de nieuwe WMCZ 2.0 wet een belangrijk aandachtspunt. Door het leveren van een professionele leergang ambtelijk secretaris cliëntenraad zal de kwaliteit binnen de zorg mede verbeteren. Bovendien worden er naast deze leergang ook vele andere trainingen en opleidingen gegeven. Dit kan op maat maar ook specifiek over een gericht onderwerp gaan. Dit alles met als doel om de cliëntenraad verder te professionaliseren. Voor meer informatie over het NCZ of de trainingen en opleidingen voor de cliëntenraad in de zorg kunt u gerust een kijkje nemen op de website.